نام: سعید آهنگران مقدم
دانشکده: هنر
گروه: هنرهای تجسمی
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: s . a h a n g a r a n @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد هنر-کارگردانی دانشکده هنر و معماری تهران مرکز ایران 1383
کارشناسی هنر-بازیگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ایران 1379

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
سوابق آموزشی و تدریسدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر-گروه سینماو گرافیک1390مهرتاکنون
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش خمره طلاجشنواره دانش آموزی1365مهر1365بهمن
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش جنگ خندههنرستان شید رجایی1367مهر1370خرداد
سوابق هنری کارگردانی - بازیگری- نمایش ماهیگراجرای عموم داتشگاه آزاد اسلامی واحد اراک1374اردیبهشت1374خرداد
سوابق هنری کارگردانی-بازیگری-ن پیک نیک در میدان جاجرای عموم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک1374مهر1375بهمن
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش آدم آدم استاجرای عموم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک1375فروردین1375تیر
سوابق هنری بازیگری- نمایش عروس دریاجشنواره سوره1376فروردین1376آبان
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش وارث فدکجشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک1376اردیبهشت1376آبان
سوابق هنری کارگردانی-بازیگری-ن. با ژاله ها تا صبحکمیته امداد دانش آموختگان جوان1376شهریور1376آبان
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش والعصرجشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک1376شهریور1376آذر
بعدی121110765432[1]قبلیصفحه 1 از 12 (114 مورد)

جوایز و افتخارات
عنوان 
سال 
لوح تقدیرکارگردانی اول نمایش" خمره طلا" جشنواره تئاتر دانش آموزی آموزش و پرورش 1365
لوح تقدیر بازیگری دوم نمایش "عروس دریا" همایش تئاتر سوره سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی 1376
لوح تقدیر بازیگری اول نمایش "وارث فدک"جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1376
لوح یادبود نمایش با ژاله ها تا صبح کمیته امداد امام خمینی(ره)استان مرکزی 1376
لوح تقدیر بازیگری اول نمایش "والعصر" جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1377
لوح تقدیرکارگردانی اول، بازیگری دوم و طرح سوم نمایش " سکوت" جشنواره نمایش کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1377
لوح تقدیرطرح اول، بازیگری دوم وکارگردانی سوم نمایش" دخمه" جشنواره نمایش کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1377
لوح تقدیر طرح اول ، بازیگری اول و کارگردانی اول نمایش" نتیجه"جشنواره نمایش کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1377
کسب رتبه اول دانشجوی ممتاز و لوح سپاس دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک 1377
کسب رتبه اول و تقدیر نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1377
بعدی65432[1]قبلیصفحه 1 از 6 (60 مورد)

تالیف و ترجمه
عنوان 
ناشر 
سال 
نوع اثر 
فیلم نامه سینمایی بلند"منطقه ی خنثی"ژانر دفاع مقدسپیام دیگر1395تالیف
فیلم نامه سینمای"ارتباط نامحسوس"ژانر دفاع مقدسخانه فرهنگ و هنر1396تالیف

مقالات در نشریات
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
ادبیات مردمگونه ها و نمونه ها در ادبیات پارسی13841287
مقدمه ای بر کاربرد نشانه شناسی در کارگردانی تئاتر پست مدرنبولتن تخصصی داخلی 26امین جشنواره تئاتر استان مرکزی13934714

تحقیقات
عنوان 
بررسی نسخه تعزیه روز عاشورای میر انجم 1383
تاثیر آثار نمایشنامه های آنتوان پالویچ چخوف در سینمای روسیه 1379