سعید آهنگران مقدم

مربی دانشکده هنر


نام: سعید آهنگران مقدم
دانشکده: هنر
گروه: هنرهای تجسمی
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: s . a h a n g a r a n @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
هنر-کارگردانی
دانشکده هنر و معماری تهران مرکز
ایران
1383
کارشناسی
هنر-بازیگر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ایران
1379

دروس ارائه شده 9 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
رایانه گرافیک 1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
سایت 2
شبنه
13:30 الی 16:30
کاردانی
مبانی رایانه و برنامه نویسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
304
دوشنبه
15:30 الی 18
کاردانی
درک عمومی هنر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
301
یکشنبه
15:30 الی 17
کارشناسی
شیوه های رهبری بازیگر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
کارگاه روشن
یکشنبه
13:30 الی 15
کارشناسی
شیوه های رهبری بازیگری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
کارگاه روشن
دوشنبه
13:30 الی 15:30
کارشناسی
کارگاه گرافیک رایانه 2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
سایت 2
شبنه
9:30 الی 12:30
کارشناسی
کارگاه گرافیک رایانه 3
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن
کارگاه رایانه
دوشنبه
7:30 الی 10:30
کارشناسی
کارگاه گرافیک رایانه 4
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
سایت 2
یکشنبه
9 الی 12:30
کارشناسی
کارگاه گرافیک رایانه 4
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
کارگاه رایانه
دوشنبه
10:30 الی 13
کارشناسی

سوابق اجرایی 114 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
سوابق آموزشی و تدریس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر-گروه سینماو گرافیک
مهر 1390
تاکنون
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش خمره طلا
جشنواره دانش آموزی
مهر 1365
بهمن 1365
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش جنگ خنده
هنرستان شید رجایی
مهر 1367
خرداد 1370
سوابق هنری کارگردانی - بازیگری- نمایش ماهیگر
اجرای عموم داتشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
اردیبهشت 1374
خرداد 1374
سوابق هنری کارگردانی-بازیگری-ن پیک نیک در میدان ج
اجرای عموم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهر 1374
بهمن 1375
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش آدم آدم است
اجرای عموم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فروردین 1375
تیر 1375
سوابق هنری بازیگری- نمایش عروس دریا
جشنواره سوره
فروردین 1376
آبان 1376
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش وارث فدک
جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
اردیبهشت 1376
آبان 1376
سوابق هنری کارگردانی-بازیگری-ن. با ژاله ها تا صبح
کمیته امداد دانش آموختگان جوان
شهریور 1376
آبان 1376
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش والعصر
جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
شهریور 1376
آذر 1376
سوابق هنری بازیگری- تله تئاتر قطار ساعت 22
صدا و سیمای استان مرکزی
اردیبهشت 1376
بهمن 1376
سوابق هنری -بازیگری- سریال مستند داستانی
صدا و سیمای استان مرکزی
فروردین 1374
اسفند 1376
سوابق هنری - بازیگری- مستند تاریخی آقا نورالدین
صدا و سیمای جمهوری اسلامی استان مرکزی و شبکه یک
تیر 1377
اسفند 1377
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش سکوت
جشنواره کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهر 1377
آذر 1377
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش دخمه
جشنواره کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهر 1377
آذر 1377
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش چغوک
اجرای عموم دانشگاه آزاد اسلامی واحئد اراک
اردیبهشت 1377
بهمن 1377
سوابق هنری کارگردانی-نمایش محاله که فکر کنی ...
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک -اجرای عموم
خرداد 1378
دی 1378
سوابق هنریی-بازیگری- نمایش حکایت شهر سنگی
سازمان تبلیغات اسلامی.اجرای عموم
تیر 1378
بهمن 1378
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش نتیجه
جشنواره کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
اردیبهشت 1378
آذر 1378
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش خرس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .اجرای عموم
تیر 1378
بهمن 1378
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش مضرات دخانیات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک- اجرای عموم
اردیبهشت 1379
بهمن 1379
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش خواستگاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-اجرای عموم
اردیبهشت 1379
شهریور 1379
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش محاصره
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک -اجرای عموم
مهر 1379
بهمن 1379
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش مخمصه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-اجرای عموم
تیر 1379
اسفند 1379
سوابق هنری-بازیگری-بازیگران وعکاس مستند خون بفت
صدا وسیمای جمهوری اسلامی .استانی و شبکه یک
فروردین 1379
خرداد 1379
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- ن طنز خواستگاری
اجرای عموم استانی
فروردین 1374
اسفند 1379
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش رادیویی هفته
صدا و سیمای استان مرکزی
فروردین 1374
اسفند 1379
سوابق هنری د.کارگردانی-بازیگری- نمایش شب سیب زمینی
اولین جشنواره طنز اصفهان و اجرای عموم
فروردین 1380
بهمن 1381
سوابق هنری -بازیگری- سریال خواستگاران
صدا وسیمای جمهوری اسلامی استانی و شبکه یک
اردیبهشت 1381
آبان 1381
سوابق بازبینی و داوری هنری
باربین سومین جشنوار تئاترمنطقه ای مقاومت بسیج
مرداد 1384
مرداد 1381
سوابق بازبینی و داوری هنری
داور 3 امین جشنواره تئاتر زندانهای کشور
مرداد 1385
مرداد 1382
سوابق بازبینی و داوری هنری
اولین جشنواره تئاتر یاقوت سرخ .ش.ساوه
آذر 1382
آذر 1382
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایش پدر
جشنواره دانشجویی دانشکده هنر و معماری
شهریور 1382
بهمن 1382
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- نمایشهای کارفالنتین
صدا وسیما شبکه رادیو فرهنگ
شهریور 1382
بهمن 1382
سوابق هنری کارگردانی-ن-اعتماد آ اعتیاد هر
جشنواره خیابانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
مهر 1383
اسفند 1383
سوابق هنری کارگردانی -نمایش روز عاشورا به روایت...
سوگواره و اجرای عموم مرکز هنرهای نمایشی
اردیبهشت 1383
بهمن 1383
مسئول کمیته فنی و اجرایی پانزدهمین جشنواره تئاتر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مهر 1382
مهر 1383
مسئولیت دفتر معاونت فرهنگی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شهریور 1383
اسفند 1383
سوابق بازبینی و داوری هنری
داور اولین جشنواره تئاتر زندانهای کشور
مرداد 1383
مرداد 1383
سوابق آموزشی و تدریس
هنرستان شهید آوینی اداره کل فرهنگ و رارشاد اسلامی
دی 1382
خرداد 1383
سوابق بازبینی و داوری هنری
داور دومین جشنوار تئاتر استانی زندانهای کشور
مرداد 1384
مرداد 1384
سوابق بازبینی و داوری هنری
داور سومین جشنواره تئاتر منطقه ای بسیج
شهریور 1384
شهریور 1384
سوابق بازبینی و داوری هنری
بازبین 17 امین جشنواره تئاتر استان مرکزی
مهر 1384
مهر 1384
کارشناس شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فروردین 1382
شهریور 1384
کارشناس مطبوعات استان مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دی 1383
دی 1384
مدیر همایش تصویرگران وحی در نمایشگاه علوم قرآنی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مهر 1384
مهر 1384
دبیرخانه و کمیته اجرایی هفدهمین جشنواره تئاتراستان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آبان 1384
آبان 1385
کارشناس شورای مشورتی واحد فرهنگ و هنر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آبان 1384
آبان 1385
کارشناس فرایند چرخه بهره وری و مدیریت پژوهش
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آبان 1384
آبان 1385
مسئول دبیر خانه دائمی تئاتر استان مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فروردین 1384
فروردین 1385
مسئول امور آموزش پایگاه مقاومت بسیج اداره کل
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرداد 1384
مرداد 1385
مدیرامور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مهر 1384
مهر 1385
کارشناس شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اسفند 1384
اسفند 1385
عضو ستاد برگزاری جایگاه سخنرانی سفر ریاست جمهوری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اردیبهشت 1385
مرداد 1385
ستادانتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و..
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آذر 1385
دی 1385
سوابق هنری کارگردانی- نمایش شهادت به روایت ...
سومین سوگواره استان مرکزی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اردیبهشت 1385
دی 1385
سوابق بازبینی و داوری هنری
بازبین و داور 4 امین جشنواره تئاتر منطقه ای بسیج
شهریور 1385
شهریور 1385
سوابق آموزشی و تدریس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-گروه هنر
مهر 1385
مهر 1386
سوابق بازبینی و داوری هنری
داور بازبین اولین همایش استانی بیان حوزه هنری
بهمن 1386
بهمن 1386
سوابق هنری کارگردانی-فیلم کوتاه نیل
جشنواره فیلم کوتاه آموزش و پروش
خرداد 1386
دی 1386
سوابق هنری کارگردانی- نسل محکوم
جشنواره فیلم کوتاه روهلر آلمان
خرداد 1386
بهمن 1386
مسئول دبیرخانه و اجرایی سومین سوگواره تعزیه و ...
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اسفند 1385
اسفند 1386
مسئول دبیرخانه دائمی و برگزاری تئاتراستان مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مهر 1385
مهر 1386
مدیر برنامه و اجرایی اردیبهشت تئاتر ایران دراستان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فروردین 1386
اسفند 1387
کارشناس شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
مهر 1386
مهر 1387
مسئول دبیر خانه دائمی و دبیر همایش تئاتراستان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آبان 1386
آبان 1387
مدیراجرایی نهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آبان 1386
آبان 1387
سوابق هنری کارگردانی -بازیگری- فیلم کوتاه گراد
جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس وشبکه یک
اردیبهشت 1386
اسفند 1387
سوابق هنری کارگردانی-نمایش آقا لیلا
داتشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - اجرای عموم
اردیبهشت 1387
دی 1387
سوابق آموزشی و تدریس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-گروه هنر
مهر 1386
شهریور 1387
سوابق آموزشی و تدریس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-گروه هنر
اسفند 1387
شهریور 1388
سوابق آموزشی و تدریس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-گروه هنر
شهریور 1388
بهمن 1388
سوابق بازبینی و داوری هنری
کارشناس ناظر 21 امین جشنواره تئاتر استان مرکزی
آبان 1388
آبان 1388
سوابق هنری د.ک و تدوینگر - گزارس دانشگاه رامسر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
فروردین 1387
مهر 1388
سوابق هنری -بازیگری- سریال پلیس اینجاست
صدا وسیمای جمهور اسلامی استان مرکزی
فروردین 1378
اسفند 1388
مدیر برنامه و اجرایی اردیبهشت تئاتر ایران در استان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فروردین 1387
فروردین 1388
کارشناس شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
خرداد 1387
خرداد 1388
دبیرخانه دائمی و دبیر اجرایی بیستمین جشنواره تئاتر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آبان 1387
آبان 1388
مدیر برنامه و اجرایی اردیبهشت تئاتر ایران در استان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اردیبهشت 1388
فروردین 1389
سوابق هنری - دسیار کارگردان و تدوینگر -شمس لنگرودی
ساخت فیلم
فروردین 1389
اسفند 1389
سوابق هنری سرپرست گ.سآمر نمایش هملت به روایت...
22 امین جشنواره تئاتر استان مرکزی و اجرای عموم
اردیبهشت 1389
مهر 1389
سوابق هنری سرپرست گ.سآمر نمایش مکبت به روایت...
30 امین جشنواه بین المللی فجر و اجرای عموم
اردیبهشت 1389
بهمن 1389
سوابق بازبینی و داوری هنری
بازبین و داور 2امین همایش نمایش خ بنیاد ح.آ.د.مقدس
تیر 1389
تیر 1389
سوابق بازبینی و داوری هنری
بازبین 22امین جشنواره تئاتر استان لرستان
مهر 1389
مهر 1389
سوابق بازبینی و داوری هنری
بازبین و داور 2 امین جشنواره ف. ه.داشنگاه سماء
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
سوابق بازبینی و داوری هنری
بازبین 22 امین جشنواره تئاتر استان کرمانشاه
آبان 1390
آبان 1390
سوابق بازبینی و داوری هنری
بازخوان شورای بررسی فیلمنامه های صدا وسیمای استان
فروردین 1389
اسفند 1390
سوابق آموزشی و تدریس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن - گروه هنر
مهر 1390
تاکنون
سوابق هنری سرپرست گ.سآمر نمایش مکبت به روایت...
23 امین جشنواره تئاتر استان مرکزی و اجرای عموم
اردیبهشت 1390
آبان 1390
سوابق هنری سرپرست گ.سآمر نمایش مکبت به روایت...
23 امین جشنواره منطقه ای استانی سنندج و اجرای..
اردیبهشت 1390
بهمن 1390
مدیر برنامه و اجرایی اردیبهشت تئاتر ایران در استان
وزارت فرهنگ و راشاد اسلامی
اردیبهشت 1389
فروردین 1390
کا رشناس فنی ITشورای انفورماتیک اداره کل
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرداد 1386
شهریور 1390
مدیر برنامه و اجرایی بیست و دومین جشنواره تئاتر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آبان 1389
شهریور 1390
عضو اصلی شورای جوانان تعزیه و شبیه خوانی استان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دی 1389
شهریور 1390
کارشناس مدیریت شبکه LAN اداره کل
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دی 1384
شهریور 1390
مسئول شبکه دولت اداره کل
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اردیبهشت 1384
شهریور 1390
کارشناس فنی ITشورای انفورماتیک
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دی 1383
شهریور 1390
کارشناس سیستم اطلاع رسانی و سیستم تلفن گویا
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فروردین 1383
شهریور 1390
کارشناس واحد نمایش استان مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دی 1381
شهریور 1390
دبیرخانه هیات شورای نظارت بر نمایش استان مرکزی
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
دی 1381
شهریور 1390
مدیر اجرایی سومین سوگواره تعزیه(فاطمی) استان
وزارت فرهنگ و رشاد اسلامی
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1391
مدیر برنامه و اجرایی اردیبهشت تئاتر ایران استان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1391
سوابق هنری- سرپرست گ سآمر -نمایش اتلو به روایت...
24 امین جشنواره تئاتر استان مرکزی و اجرای عموم
اردیبهشت 1391
آبان 1391
سوابق هنری -سرپرست و دارماتوژ گ سآمر نمایش هملتک
25 امین جشنواره تئاتر استان مرکزی و اجرای عموم
اردیبهشت 1392
آبان 1392
سوابق هنری -سرپرست و دارماتوژ گ سآمر نمایش هملتک
25 امین جشنواره تئاتر استانی کهگیلویه وبویر احمد
اردیبهشت 1392
دی 1392
سوابق هنری -سرپرست و دارماتوژ گ سآمر نمایش هملتک
30 امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بخش بین الملل
اردیبهشت 1392
بهمن 1392
سوابق هنری -سرپرست و دارماتوژ گ سآمر نمایش هملتک
اجرای عموم در سالن نمایش سنگلج بمدت 20 شب.
بهمن 1392
بهمن 1392
سوابق هنری -سرپرست و دارماتوژ گ سآمر نمایش جفت هیچ
26امین جشنواره تئاتر استان مرکزی و اجرای عموم
اردیبهشت 1393
آبان 1393
سوابق هنری -مشاور کارگردان و سرپرست اجرا چه کسی..
نخستین جشنواره تئاتر منطقه ای دفاع مقدس ساوه
اردیبهشت 1393
شهریور 1393
سوابق آموزشی و تدریس
آموزشکده فنی و حرفه ای سماء تنکابن-گروه هنر
مهر 1390
بهمن 1393
سوابق هنری - نمایشگاه عکس سوگ سرخ و روایت کاروان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -فرهگسرایی آیینه-مرکزی
آذر 1395
آذر 1395
سوابق آموزشی و تدریس
مرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر
مهر 1393
تاکنون
شناسه هنری درج در سایت مرکز هنرهای نمایشی ایران
http://theater.ir/fa/artists/2092
فروردین 1365
1396
سوابق بازبینی و داوری هنری
بازبین 5 امین جشنواره تئاتر شهرستان رامسر
فروردین 1396
فروردین 1396

جوایز و افتخارات 60 عنوان

عنوان
سال
لوح تقدیرکارگردانی اول نمایش" خمره طلا" جشنواره تئاتر دانش آموزی آموزش و پرورش
1365
لوح تقدیر بازیگری دوم نمایش "عروس دریا" همایش تئاتر سوره سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی
1376
لوح تقدیر بازیگری اول نمایش "وارث فدک"جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1376
لوح یادبود نمایش با ژاله ها تا صبح کمیته امداد امام خمینی(ره)استان مرکزی
1376
لوح تقدیر بازیگری اول نمایش "والعصر" جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1377
لوح تقدیرکارگردانی اول، بازیگری دوم و طرح سوم نمایش " سکوت" جشنواره نمایش کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1377
لوح تقدیرطرح اول، بازیگری دوم وکارگردانی سوم نمایش" دخمه" جشنواره نمایش کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1377
لوح تقدیر طرح اول ، بازیگری اول و کارگردانی اول نمایش" نتیجه"جشنواره نمایش کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1377
کسب رتبه اول دانشجوی ممتاز و لوح سپاس دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک
1377
کسب رتبه اول و تقدیر نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1377
کسب رتبه اول دانشجوی ممتاز و لوح سپاس دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک
1378
کسب رتبه ممتازعلمی و تقدیر نامه دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک
1378
درج اسامی دانشجویان ممتازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در روزنامه آفرینش شماره 820 سال سوم صفحه 9 شنیه 18 تیر ماه
1379
کسب مقام ممتاز از نخستین مسابقه محبت و مهرورزی در بخش مقاله نویسی دانشکده هنر ومعماری تهران
1380
کسب رتبه عالی و تقدیر نامه در زمینه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1381
لوح تقدیرکارگردانی اول و بازیگری دوم نمایش" پدر" جشنواره داخلی دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی
1382
نویسندگی اول نمایش" اعتماد آری،اعتیاد هرگز" همایش پیشگیری از اعتیاد
1383
لوح تقدیر هفته دولت و روز کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1383
لوح یاد بود جهت اجرای نمایش "گل بانو و رقص گربه ها "اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرهنگسرای آیینه و کارگردان گروه هنری پیام
1383
تقدیر کتبی با درج در پرونده پرسنلی در اجرای فرایند چرخه بهره وری وکارگاه آموزش کایزن عملیاتی مستقر در مدیریت آموزش و پژوهش استان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1384
لوح تقدیر هفته بسیج اداره کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1384
لوح تقدیر هفته بسیج فرماندهی بسیج اداری ، کارگری و اصناف سپاه منطقه مرکزی
1384
تقدیر نامه چهارمین جشنواره تئاتر بسیج منطقه مرکزی
1385
لوح تقدیر هفته بسیج ازمعاون محترم هماهنگ کننده سپاه منطقه مرکزی
1385
لوح تقدیردهمین دوره معرفی پژوهش های فرهنگی برتر و سومین دوره معرفی مقالات فرهنگی برگزیده سال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1385
لوح یادمان بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر مرکز هنر های نمایشی
1385
لوح تقدیر وتبریک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1385
تقدیرنامه برگزاری جایگاه سخنرانی سفر ریاست محترم جمهوری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1385
تقدیر نامه برگزاری چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و سومین دوره شوراهای اسلامی فرماندار شهرستان اراک
1386
تقدیر و تشکر در پیشبرد و ساماندهی امور آموزشگاه های آزاد هنری استان مرکزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1386
لوح تقدیر هفته بسیج اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1386
لوح یادمان نمایشنامه و فیلم نامه نویسی (قلم ،مقاومت، حماسه) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی
1386
لوح یادمان اردیبهشت تئاتر ایران اداره کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
1387
لوح تقدیر وتبریک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1387
لوح سپاس خدمت رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1387
- لوح تقدیر هفته ایثارگران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1388
لوح تقدیر خدمت رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1388
لوح تقدیر به مناسبت مدیر اجرایی بیستمین جشنواره تئاتر استان مرکزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1388
لوح تقدیر جهت برگزاری دومین جشنواره تئاتر دانشجویی دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1388
لوح تقدیر خدمت رسانی فرهنگسرایی آیینه استان مرکزی
1388
لوح تقدیر خدمت رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1389
لوح تقدیر هفته ایثارگران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1389
لوح تقدیر جهت بازبینی و داوری دومین همایش تئاتر خیابانی اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی
1389
لوح تقدیر برگزاری سومین سوگواره تعزیه وشبیه خوانی فاطمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1390
لوح تقدیر مشارکت فعالانه در عرصه فرهنگ و هنراداره مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
1390
لوح تقدیر داور دومین جشنواره فرهنگی ، هنری منطقه5 سما ء تئاتر مرکزی
1390
لوح تقدیر خدمت رسانی فرماندار شهرستان کمیجان
1390
لوح تقدیر و دریافت تندیس گروه برتر، موسیقی ، کارگردان و بازیگری برتر نمایش هملت به روایت مردم کوچه و بازار در بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی
1390
لوح تقدیر رتبه سوم نمایشنامه نویسی،رتبه دوم کارگردانی،رتبه اول بازیگری و موسیقی برگزیده و نمایش برتر استان :مکبث به روایت مردم کوچه و بازار در بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان مرکزی
1391
لوح تقدیر نمایش برتر مکبث به روایت مردم کوچه و بازار جهت حضور در بیست وچهارمین جشنواره تئاتر مناطق کشور در استان کردستان
1391
لوح تقدیر رتبه دوم کارگردانی ، بازیگران برتر ، موسیقی برتر وکاندیدای بازیگر برتر نمایش مکبث به روایت مردم کوچه و بازار از بیست وچهارمین جشنواره تئاتر مناطق کشور در استان کردستان
1391
لوح تقدیر نمایش برتر مکبث به روایت مردم کوچه و بازار جهت حضور نمایش برتر جهت حضور در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
1391
لوح تقدیر و سپاس هفته پژوهش فرماندار شهرستان رامسر
1391
لوح تقدیر رتبه دوم نمایشنامه نویسی،رتبه اول کارگردانی،رتبه اول بازیگری و موسیقی برگزیده و نمایش برتر استان :هملتک در بیست وپنجمین جشنواره تئاتر استان مرکزی
1392
لوح تقدیر رتبه دوم نمایشنامه نویسی،رتبه دوم کارگردانی،رتبه دوم بازیگری و موسیقی برگزیده و نمایش برترجشنواره :هملتک در بیست وپنجمین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویر احمد- یاسوج
1392
لوح تقدیربرتر نمایش هملتک جهت حضور نمایش برتر در سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
1392
تقدیر فیلمنامه: درجه/ پنجاهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان آفتاب
1393
ثبت، نام هنرمند در فهرست سینماگران، کارگردانان و بازیگران در کتاب مفاخر و مشاهیر استان مرکزی، شنکج گیسوی هنر، تذکره ی هنرمندان ، جلد 2، چاپ اول ، مرکزی ، انتشارات پیام دیگر، پژوهشگر و نگارش: ولاشجردی فراهانی،غلامعلی
1394
لوح سپاس و جایزه نقدی بازبین پنجمین جشنواره تئاتر رامسر
1396
لوح سپاس و جایزه نقدی بعنوان شهروند نمونه در حفظ و اعتلای محیط زیست از طرف شهردار محترم نصرت اله کوزه گر شهرستان رامسر
1396

تالیف و ترجمه 2 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
فیلم نامه سینمایی بلند"منطقه ی خنثی"ژانر دفاع مقدس
پیام دیگر
1395
تالیف
فیلم نامه سینمای"ارتباط نامحسوس"ژانر دفاع مقدس
خانه فرهنگ و هنر
1396
تالیف

مقالات در نشریات 2 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
ادبیات مردم
گونه ها و نمونه ها در ادبیات پارسی
1384
1
287
مقدمه ای بر کاربرد نشانه شناسی در کارگردانی تئاتر پست مدرن
بولتن تخصصی داخلی 26امین جشنواره تئاتر استان مرکزی
1393
47
14

تحقیقات 2 تحقیق

عنوان
بررسی نسخه تعزیه روز عاشورای میر انجم 1383
تاثیر آثار نمایشنامه های آنتوان پالویچ چخوف در سینمای روسیه 1379